Cursul are ca obiectiv familiarizarea studenților cu noțiunile necesare pentru înțelegerea conceptelor și a tehnicilor ce țin de administrarea și de securitatea informațională a rețelelor de calculatoare. În cadrul lui vor fi studiate vulnerabilitățile și amenințările de securitate din rețelele moderne și diverse tehnici de securizare a lor începând cu o structurare și o administrare corectă și terminând cu tehnicile speciale de detectare și de protecție a rețelelor.

Cursul este destinat în studenților ciclului întâi (Licență) din domeniul tehnologiei informației și a calculatoarelor, dar poate fi util și altor persoane interesate.

Cursul a fost elaborat în cadrul proiectului LMPI.


Disciplina “Metode criptografice de protecţie a informaţiei” este menită să formeze cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice de protecţie a informaţiei cu utilizarea metodelor criptografice moderne.

Cursul este destinat în special studenților care își fac studiile la specialitățile din domeniul tehnologiei inforamției, dar și tuturir celor interesați de tematica dată.

Cursul a fost elaborat de echipa LMPI-Moldova


Cursul "Mijloace Tehnice de Protectie a Informatiei" (MTPI) are ca obiectiv familiarizarea studentilor cu cele mai moderne metode, mijloace tehnici si tehnologii de protectie a informatiei (PI) la nivel fizic. Cursul este centralizat pe studierea metodelor teoretice si practice de detectare si corectare a erorilor, PI asigurata de arhitectura procesorului si a dispozitivelor de stocare a datelor, si a canalelor de comunicare.  

Cursul MTPI este destinat studenților de la ciclui I, Licenta la specialitatea "Securitatea nformationala", dar poate fi util si pentru alte specialitati din domeniul TIC (Calculatoare si Retele, Tehnologia Informatiei, Inginerie Software, Automatica si Informatica).

Cursul a fost elaborat de echipa LMPI-Moldova.
Cursul este orientat spre formarea competențelor în formarea Sistemului de securitate informațională a întreprinderii, care va minimiza riscurile de afectare a resurselor și fluxurilor informaționale corporative atât în interiorul  întreprinderii cât și în procesele de cooperare funcționașă, bazate pe tehnologii de telecomunicare externă

Structura și materialele cursului sunt focusate în primul rând pe studenți cu specializarea în domeniul securității informației de la ciclui II de studii universitare (Masterat), dar poate fi util și persoanelor interesate de tematica dată.

Cursul a fost elaborat de echipa LMPI-Moldova.