Cursul este orientat spre înțelegerea, organizarea și asigurarea securității informațiilor unei Unități Social Economice (USE), pornind de la cerințele pentru Sistemul de Management al Securității Informațiilor (SMSI), specificate în ISO/IEC 27001, analiza contextului organizației, stabilirea SMSI, identificarea și analiza riscurilor, alegerea măsurilor de asigurare a protecției informațiilor și terminând cu monitorizarea SMSI conform ciclului PDCA.

Cursul este special destinat studenților de la ciclui II, Masterat în domeniul securității informației, dar poate fi util tuturor celor interesați de tematica dată.

Cursul a fost elaborat de echipa LMPI-Moldova.


Cursul este orientat spre formarea competențelor în formarea Sistemului de securitate informațională a întreprinderii, care va minimiza riscurile de afectare a resurselor și fluxurilor informaționale corporative atât în interiorul  întreprinderii cât și în procesele de cooperare funcționașă, bazate pe tehnologii de telecomunicare externă

Structura și materialele cursului sunt focusate în primul rând pe studenți cu specializarea în domeniul securității informației de la ciclui II de studii universitare (Masterat), dar poate fi util și persoanelor interesate de tematica dată.

Cursul a fost elaborat de echipa LMPI-Moldova.Auditul securității informaționale
 (ASI) se referă la teoria și practica auditului securității informaționale pentru diferite entități (întreprinderi și organizații private, de stat, publice) în confomitate cu cerințele ISO/IEC 27007 și altele conexe. 

Cursul este special destinat studenților de la ciclui II, Masterat în domeniul securității informației, dar poate fi util tuturor celor interesați de tematica dată.

Cursul a fost elaborat de echipa LMPI-Moldova.Obiectivul general al cursului constă în formarea la studenți de competențe teoretice și deprinderi practice privind securizarea tranzacțiilor electronice, prin ultimele înțelegându-se orice acțiuni între două sau mai multe părți (întreprinderi, persoane fizice, instituții, etc.) ce țin de desfășurarea activităților de afaceri, comerciale sau guvernamentale prin intermediul rețelelor informatice.

Conținutul cursului este orientat studenților ciclului II, studii universitare de master, dar poate fi util și altor persoane cu tangență la domeniu.

Cursul a fost elaborat în cadrul proiectului LMPI-Moldova.